Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Đăk Nông bắt giữ nhóm cung cấp hơn 14 tấn thịt chó ra thị trường

VIETLIVE.TV Jan 17Đăk Nông bắt giữ nhóm cung cấp hơn 14 tấn thịt chó ra thị trường
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/gang-arrested-after-stealing-14-tons-of-dogs-for-meat-01152020134833.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. tieusaukhach January 17, 2020

    văn hoá lý luận thịt chó vượt lên tầm cao mới 😆😆😆