Type to search

Bình Luận Thời Sự

Khi công dân tra khảo công an: Vài ngày có một lời khai mới

VIETLIVE.TV Jan 16Khi công dân tra khảo công an: Vài ngày có một lời khai mới
https://www.voatiengviet.com/a/to-an-xo-luong-tam-quang-le-dinh-kinh-dong-tam/5245351.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

6 Comments

 1. Abulance Trân January 16, 2020

  Cam on thanh tâm

 2. Eric Pham January 16, 2020

  Phải có người ra mệnh vậy ai là người kế hoạch?

 3. Eric Pham January 16, 2020

  Là một quốc gia chúng ta hành sử như không có luật pháp hay cơ chế chính quyền địa phương. Cái gì cũng công an vợ đẽ không ra cũng gọi công an sao? Thế rồi ủy ban nhân dân hay trưởng ấp trưởng làng hay trưởng lảo đâu? Câu chuyện cần xem lại từ vụ họ bắt giam nhân viên công vụ nên bây giờ mới xãy ra như thế. Bây giờ trong lúc áp lực tài chánh Ngoại quốc quá mạnh nên mỗi địa phương phải thấu hiểu Cái khó của cả hai bên nhưng lẽ ra thời nó phải được giải quyết trước đây.

 4. Trung Nguyen January 16, 2020

  VU AN DONG TAM—NHUC NHOI,,UNG NHOT–LAU ROI—NHAN DAN VIET NAM—KEU GOI KHAN THIET DEN—CAC TO CHUC NHAN DAO QUOC TE—DIEU TRA,,CHUYEN KHONG DON GIAN DAAUU..

 5. Đong Đao xuan January 16, 2020

  Hãy đọc là chết… Chứ ko phải là hy sinh..

 6. Günther Berg January 16, 2020

  3 chien si khong phai la Hy Sinh , ma la Te Gieng.Nhu vay se nhan huy hieu LIET SI TE GIENG.