Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây

VIETLIVE.TV Jan 15Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây

Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây: Thủy điện Luang Prabang – Thêm một thảm họa môi sinh cho ĐBSCL Việt Nam và lưu vực

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Lanh Cao January 15, 2020

    Tai họa thì dân chịu chứ quan thì vô sự.20/30 năm nữa thôi dong phu Sa mê Kong không còn thì ĐBSCL thành canh đồng muối.moi tháng 12 mà nước mặn vào rồi

  2. Thẩm Nguyễn January 15, 2020

    Biết còn tồn tại không mà tính đến chuyện xa vời