Type to search

Câu Chuyện Việt

Đám tang ông Kình bị ‘giám sát chặt’; vợ cáo buộc cảnh sát đánh đập

VIETLIVE.TV Jan 15Đám tang ông Kình bị ‘giám sát chặt’; vợ cáo buộc cảnh sát đánh đập
https://www.voatiengviet.com/a/dam-tang-ong-kinh-bi-giam-sat-chat-vo-ong-cao-buoc-canh-sat-tra-tan/5243240.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like