Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Phúc Lâm January 12, 2020

  Xin top

 2. Nien Phung January 12, 2020

  Toàn Tin của bọn phá nước VN

 3. Thuy Trieu January 12, 2020

  4 giờ sáng có ngăn người đến tập kích đánh úp . như đánh trận đường 9 hay tết mậu thân 68 .thật là hiếm . từ ngày đang ra đoi và cũng từ năm 45 cách mạng thanh công cho đến nay chắc là đanh tran đầu tiên của thời ngô Xuân lịch làm bô truong quốc phong và tô lâm làm bò truong công an . lịch sử

 4. 梅文江 January 12, 2020

  Người công chính sẽ thắng tội ac

 5. Cuong Nguyen January 12, 2020

  CU KINH LA TAM GUONG SANG LA LANH TU TINH THAN CHO NHAN DAN TA CU GIU DAT LA GIU CHO DAN VA CON CHAU SAU NAY CON MOT SO NHO THANH PHAN PHAN BOI DAN DONG TAM VI CON CHAU CHUNG DANG LAM VIEC CHO CS CHUNG CO TIEN CUA LEN NO PHAN BOI DAN LANG NGUOI DAN DONG TAM PHAI KHAC NHO TRUOC MAT THI NO SE PHAI BIEN KHOI LANG THOI 90 TR .DAN RAT BIET ON CU KINH

 6. Cuong Nguyen January 12, 2020

  Chuc em binh an T T .mc tuyet voi bai hay cam on tac gia