Type to search

Bình Luận Thời Sự

Tàu hải cảnh vào phía nam Tư Chính, nhận diện ý đồ của Tàu cộng

VIETLIVE.TV Jan 12Tàu hải cảnh vào phía nam Tư Chính, nhận diện ý đồ của Tàu cộng
https://baotiengdan.com/2020/01/10/tau-hai-canh-vao-phia-nam-tu-chinh-nhan-dien-y-do-cua-trung-quoc/

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. VIET SUB January 12, 2020

    Xem đầu

  2. Loc Pham January 12, 2020

    Lũ cầm quyền việt cộng không đáng xách dép cho lãnh đạo của Indonesia