Type to search

Câu Chuyện Việt

Lê Thanh Hải ‘chỉ đạo’ phá nát Thủ Thiêm như thế nào?

VIETLIVE.TV Jan 12Lê Thanh Hải ‘chỉ đạo’ phá nát Thủ Thiêm như thế nào?

Lê Thanh Hải ‘chỉ đạo’ phá nát Thủ Thiêm như thế nào?

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like