Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt bị phản đối ở Hong Kong

VIETLIVE.TV Jan 12Công nghệ nhận dạng khuôn mặt bị phản đối ở Hong Kong

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt bị phản đối ở Hong Kong.Năm Mới ở Hong Kong được bắt đầu bằng một tiếng nổ, nhưng không…

Posted by Christine Nguyen on Friday, January 10, 2020

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Hieu Tran January 12, 2020

    HI THANH TÂM .
    THẬT TUYỆT VỜI VỚI LỜI BÌNH LUẬN OF THANH TÂM.
    THANKS EM.