Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Tướng chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ ở Iraq là người gốc Việt

VIETLIVE.TV Jan 10Tướng chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ ở Iraq là người gốc Việt

Tướng chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ ở Iraq là người gốc Việt

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like