Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

NGUYỄN CHÁNH TÍN- PHẠM NGỌC THẢO VÀ “VÁN BÀI LẬT NGỬA”

VIETLIVE.TV Jan 06NGUYỄN CHÁNH TÍN- PHẠM NGỌC THẢO VÀ “VÁN BÀI LẬT NGỬA”

NGUYỄN CHÁNH TÍN- PHẠM NGỌC THẢO VÀ "VÁN BÀI LẬT NGỬA".Nguyễn Chánh Tín vừa nằm xuống ngày 4/1/2020. Ông được chế độ…

Posted by Hoai Linh Ngoc Duong on Saturday, January 4, 2020

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Viet Quoc January 6, 2020

    Ủng hộ kênh!
    Đưa tin rất giá trị!
    Bình luận suất sắc!

  2. Đinh Tiến Long January 6, 2020

    Có tài, dễ có cảm tình, nhưng từ lúc đóng bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, đi ngược với sự thật lịch sử, Ng Chánh Tín đã mất hết cảm tình trong lòng người miền Nam chân chính.