Type to search

Bình Luận Thời Sự

Đôi điều đầu năm mới, 2020

VIETLIVE.TV Jan 02Đôi điều đầu năm mới, 2020
https://baotiengdan.com/2019/12/31/doi-dieu-dau-nam-moi-2020/

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. chung phạm January 2, 2020

    Nguyên nhân của sự ngoa ngôn, ngông cuồng và rất hoang tưởng trong các phát ngôn của những kẻ nắm quyền cai trị ở Việt Nam căn bản không phải là do nhận thức, cái trí của chúng kém (điều này là đương nhiên), mà là chúng kiên quyết duy trì sự cai trị đẻ bảo vệ địa vị, quyền lợi, có cả sự hám danh của chúng. Tiếc thay chúng không có khả năng nhìn xuống dưới chân mình đất đang sụt lỡ, nên chúng càng chứng tỏ rằng chúng chỉ có thể bị xóa bỏ chứ không thể cải tạo được!

  2. Tuân Nguyễn thanh January 2, 2020

    Dimemayvc

  3. Loan Chau January 2, 2020

    Đầu năm mà ai nhìn cái mặt niễng là sui cả năm toàn thứ tham nhũng trong bộ máy nhà nước