Type to search

Bình Luận Thời Sự

Khủng hoảng thịt heo ở Việt Nam: nhà cầm quyền gặp khó?

VIETLIVE.TV Dec 28Khủng hoảng thịt heo ở Việt Nam: nhà cầm quyền gặp khó?
https://www.voatiengviet.com/a/kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-th%E1%BB%8Bt-heo-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7-g%E1%BA%B7p-kh%C3%B3-/5221478.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. MiNH HoànG December 28, 2019

    Áo vú của chị quá to . làm cho em điêng rồi