Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. chung phạm December 26, 2019

    Tô Huy Rứa không chỉ rất nhất quán mà còn phát triển hơn truyền thống kiếp "ăn mày" thành đại cướp! (Tôi không có ý định xúc phạm người dân nơi đã sinh ra Tố Huy Rứa với nỗi đâu, nỗi nhục vì nghéo đói, thậm chí cũng là nỗi đau, nhục của cả Dân tộc ta. Ý tôi muốn nói là Tô Huy Rứa đã không biết rửa nỗi đaiu nỗi nhục ấy, còn tiếp tục điều ấy)