Type to search

Câu Chuyện Việt

Ấm lạnh Noel 2019 với các tù nhân lương tâm!

VIETLIVE.TV Dec 26Ấm lạnh Noel 2019 với các tù nhân lương tâm!
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/noel-2019-with-prisoner-of-conscience-12242019100040.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. chung phạm December 26, 2019

    Xin chào và cảm ơn Thanh Tâm! Từ bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng tôi nghĩ đã đến lúc phải viết và công bố cuốn sách ("sách trắng") về tội ác của chế độ Việt Cộng đối với toàn thể Nhân dân và nhân loại!.