Type to search

Câu Chuyện Việt

Cho một người vừa chết, cho một người mỏi mòn

VIETLIVE.TV Dec 25Cho một người vừa chết, cho một người mỏi mòn
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/for-passed-away-person-and-another-suffering-12202019090650.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. LQM TV CHANNEL December 25, 2019

    Tôi ta gioi hiên lanh chang co ac voi ai ca tu gia đên tre nhung sao ho lai đôi xu voi tôi nhu thêkhi nao cung chui thiêt sao sao sao cha me ki tô ma ri a o trong tôi ma lam cho tôi nhu thê đuc tin thê ha thôi sô kiêp cha ki tô me ma ri a dao nhu thê thi phai chui noi ra thât la đau long vi gia đinh va cac chau hay cô lên đa co me cha bac hô trân đai quyang che cho cho trân phu bô đôi viêt nam công hoa cac nguoi moi thâu hiêu cho con khi con bi nhu thê cac nguoi đêu mo mat noi oan cho con qua bây gio cac nguoi giup con voi cho tai qua nan khoi đê cac chau co gia đinh đa rôi lai đi xin cha cac ngai đa khuât con đâ a men

  2. chung phạm December 25, 2019

    Không hiểu hoặc bất chấp không cần hiểu giá trị Tụ do và kiên quyết tiêu diệt những con người đã và đang khát vọng Tự do. chế độ cộng sản giả hiệu ở Việt Nam là kẻ thù của Nhân dân, của Dân tộc. Đó là tội ác, là sự thật không thể biện minh được.. Tinh thần của những người đấu tranh cho Tự do, cho nền dân chủ, cho sự tiến bộ, phát triển của đất nước sẽ không bao giờ chết, vì Tự do sẽ chiến thắng!