Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Hoang Duong December 23, 2019

    Xã hội khốn nạn ,làm giá trị con người ,riêng phụ nữ ,giống như là một món hàng bán ngoài chợ ,không hơn không kém ,con gà con vịt …..thật buồn .

  2. Nghi Cao December 23, 2019

    Cây suông đuột, trong ruột bọng than…hy sinh đời bố (tổ trác ),cũng cố đòi con ( con đ.), đời mình cày chết bỏ ( nê lộ )…..😀