Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Ra điều trần về vụ diệt chủng người Rohingya, Aung San Suu Kyi đánh cược uy tín của mình?

VIETLIVE.TV Dec 14Ra điều trần về vụ diệt chủng người Rohingya, Aung San Suu Kyi đánh cược uy tín của mình?
http://vi.rfi.fr/ch%C3%A2u-%C3%A1/20191210-rohingya-nobel-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-ra-t%C3%B2a-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BA%A1n-cho-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-l%C4%A9nh

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like