Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Địa phương đầu tiên ở Mỹ có thể cấm người tị nạn là nơi nào?

VIETLIVE.TV Dec 12Địa phương đầu tiên ở Mỹ có thể cấm người tị nạn là nơi nào?
https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9-c%C3%B3-th%E1%BB%83-c%E1%BA%A5m-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%8B-n%E1%BA%A1n-l%C3%A0-n%C6%A1i-n%C3%A0o-/5199746.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Phap Nguyen December 12, 2019

    ✌🏻❤️