Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

“Đang xác minh” – Đòn mới của Ba Đình để ứng phó với quốc tế

VIETLIVE.TV Dec 09“Đang xác minh” – Đòn mới của Ba Đình để ứng phó với quốc tế
https://danlambaovn.blogspot.com/2019/12/ang-xac-minh-on-moi-cua-ba-inh-e-ung.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. King Omega December 9, 2019

    Xin cảm ơn Thanh Tâm

  2. Chi Nguyen December 9, 2019

    Đang xác minh ?! Cộng sản lại có trò mới rồi ! Xác minh. Xác cái lờ mẹ nhà chúng nó !!!

  3. Hung Nokia December 9, 2019

    Lúc nào cũng cả ngợi CA ta tài ba với cả đống giấy khen ! Nhưng việc mờ ám thì phải chờ…để cho quên ! Như việc 9 người theo QH trốn lại Hàn Quốc một năm vẫn đang xác minh và vẫn…chờ !