Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Hồng Ngô Thị December 4, 2019

    Mấy ông lãnh đạo ko giải quyết được lo được cho trung quốc chiếm hết những gi quý giá. Nhu nhược ngu hèn nghèo khổ thi ráng chịu. Mà nhà nước nghèo thì dân mình ko bao giờ được yên