Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hai động thái mới của nhà cầm quyền cộng sản việt nam: Một cách hiện thực hóa dự luật đặc khu

VIETLIVE.TV Dec 03Hai động thái mới của nhà cầm quyền cộng sản việt nam: Một cách hiện thực hóa dự luật đặc khu
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/two-new-steps-from-the-government-for-sez-law-11282019214401.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like