Type to search

Bình Luận Thời Sự

Tàu Cộng cài người nắm các định chế điều hành thế giới

VIETLIVE.TV Dec 01Tàu Cộng cài người nắm các định chế điều hành thế giới
http://vi.rfi.fr/ch%C3%A2u-%C3%A1/20191128-trung-qu%E1%BB%91c-c%C3%A0i-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i-n%C4%83%CC%81m-ca%CC%81c-%C4%91i%CC%A3nh-ch%C3%AA%CC%81-%C4%91i%C3%AA%CC%80u-ha%CC%80nh-th%C3%AA%CC%81-gi%C6%A1%CC%81i-nh%C6%B0-th%C3%AA%CC%81-na%CC%80o-ok

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like