Type to search

Bình Luận Thời Sự

TAO MUỐN BÁN NƯỚC ĐẤY, CHÚNG MÀY LÀM GÌ TAO ?

VIETLIVE.TV Dec 01TAO MUỐN BÁN NƯỚC ĐẤY, CHÚNG MÀY LÀM GÌ TAO ?
http://www.thesaigonposts.net/2019/11/tao-muon-ban-nuoc-ay-chung-may-lam-gi.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

 1. Tuan Tran December 1, 2019

  Bonjour Thanh Tam

 2. Vicki Ho December 1, 2019

  Đã đến lúc cần có thái độ cương quyết trước hành vi bán nước của nhà cầm quyền CSVN. Xuống đường bà con ơi. Đây là lúc đầu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và chỉ có một con đường duy nhất lật đổ chế độ CS, họ đã từng bước đưa dân tộc vào con đường diệt vong.

 3. Hai Pham viet December 1, 2019

  Thân Chào.! MC THANH TÂM.!!!

 4. Phong Hoàng December 1, 2019

  Ông đang làm vua, muốn làm vì cũng được,,,ừa .. OK. Vậy đi thì ông chờ coi,, thời gian sẽ trả lời cho ông, là ông và con cháu của ông sẽ và biết là … bị gì.. khi người dân VN trả đũa,,hay lắm các ông..