Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

LUẬT MIỄN THỊ THỰC CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ LUẬT ĐẶC KHU

VIETLIVE.TV Nov 29LUẬT MIỄN THỊ THỰC CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ LUẬT ĐẶC KHU

LUÂT MIỄN THỊ THỰC CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ LUẬT ĐẶC KHU "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn". Đã từ lâu Đảng với Dân không còn…

Posted by Doan Don Nguyen on Wednesday, November 27, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Cuong Nguyen November 29, 2019

    DAT NUOC CO BAO GIO DUOC NHU BAY GIO KHONG .NO CONG 200 TY USD XU XU THOI

  2. vinh cao November 29, 2019

    Luật của đảng cs VN là do lệnh của Tập cận bình làm luật chứ không phải đảng cs VN tự làm mà được .