Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Công an bắt giam Tiến sĩ Phạm Chí Dũng

VIETLIVE.TV Nov 23Công an bắt giam Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/president-of-ijavn-arrested-11212019082129.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Dung Le November 23, 2019

    Than chao Co Thanh Tam