Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Thấy gì qua việc công an bắt người phụ nữ chống BOT bẩn Đặng Thị Huệ?

VIETLIVE.TV Oct 22Thấy gì qua việc công an bắt người phụ nữ chống BOT bẩn Đặng Thị Huệ?
http://www.vietnamthoibao.org/2019/10/vntb-thay-gi-qua-viec-cong-bat-nguoi.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Thong Nguyen October 22, 2019

    Dung nhu vay TT