Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Không từ một vụ bà Tiến mà suy ra đảng hỏng?

VIETLIVE.TV Oct 22Không từ một vụ bà Tiến mà suy ra đảng hỏng?

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng y tế vào ngày…

Posted by Canh Le on Friday, October 18, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. lee so kim October 22, 2019

    Áo hôm nay đẹp hơn mọi hôm.

  2. Duc Nguyen October 22, 2019

    Bac ho song mai trong Quan chung ta (Uncle ho lives in our Pants forever)

  3. tieusaukhach October 22, 2019

    đảng ta không hề hỏng.. bởi vì khi xã hội có xảy ra sự cố nào đó, thì đảng ta lặn mất tăm… đợi đến lúc có thể giải quyết được, thì đảng ta liền anh minh thần vũ xuất hiện để cứu nguy cho dân tộc… đảng ta là một tập hợp của những cái đầu rất to, trách nhiệm cũng như quyền lợi được phân chia theo cấp bậc, quyền lợi thì có thực thể nhưng cái trách nhiệm thì lại vô hình.. cho nên trước giờ tuy tự xưng là được "nhân dân" giao phó trách nhiệm, nhưng người dân chả bao giờ tóm được con chạch nào để hỏi nó về trách nhiệm cả