Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Thẩm Nguyễn October 22, 2019

    Bán nước phân heo lời khủng quá đúng là một chế độ cặn bã

  2. tieusaukhach October 22, 2019

    dân Hà thành sao chả kiện cho cái c.t cổ phần bán nước này nó bồi thường đến phá sản đi ?? những cái đầu lý luận lai láng đâu hết cả rồi ?? cơ khổ !.. bao năm nay uống nước phân lợn, cho đến bát nước cúng gia tiên cũng phân lợn nốt, những bình nước gọi là nước tinh khiết thì chả từ nước "sông Đà" mà ra à ?..