Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. tieusaukhach October 22, 2019

    cái lò của cụ bí tịch vừa đốt cháy 2 sợi lông chân của thằng bí thư kiêm giám đốc sở này, cho nên bồi thường cái chức phó chánh văn phòng tỉnh âu cũng là "lẽ phải" mà đảng ta thường làm…