Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN BẰNG MÁU

VIETLIVE.TV Oct 21CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN BẰNG MÁU

CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN BẰNG MÁU Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng, bà Ngân rồi ông Nhân nói đến vấn nạn chạy chức chạy…

Posted by Huynh Ngoc Chenh on Friday, October 18, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Thuỳ Nguyễn Quốc October 21, 2019

    còn chạy chỗ đi máy bay qua Hàn Quốc thì sao , có xử không? khi đã nói sau đại hội này sẽ không có chuyện chạy chức, quyền. thì khẳng định trước đây có rất nhiều vụ chạy chức quyền. vậy sao không đốt lò? chỉ nói suôn.