Type to search

Bình Luận Thời Sự

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến VN và số phận Cá Voi Xanh

VIETLIVE.TV Oct 21Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến VN và số phận Cá Voi Xanh
https://www.voatiengviet.com/a/mark-esper-ca-rong-do-ca-voi-xanh/5130104.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hieu Tran October 21, 2019

    HI THANH TÂM.
    THẬT TUYỆT VỜI VỚI LỜI BÌNH LUẬN OF THANH TÂM.
    THANKS EM.

  2. Nguyen Trinh October 21, 2019

    Hôm nay Thanh Tâm dễ thương qá chúc TT luôn trẻ đẹp mãi nhé