Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Lấy nước từ hồ Đầm Bài, nhà máy nước Sông Đà sẽ còn ô nhiễm dài dài!

VIETLIVE.TV Oct 19Lấy nước từ hồ Đầm Bài, nhà máy nước Sông Đà sẽ còn ô nhiễm dài dài!

Lấy nước từ hồ Đầm Bài, nhà máy nước Sông Đà sẽ còn ô nhiễm dài dài!

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like