Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hậu Hội nghị trung ương 11: ‘đảng em’ có dám kiện ‘đảng anh’?

VIETLIVE.TV Oct 18Hậu Hội nghị trung ương 11: ‘đảng em’ có dám kiện ‘đảng anh’?
http://www.vietnamthoibao.org/2019/10/vntb-hau-hoi-nghi-trung-uong-11-ang-em.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. An Nguyễn October 18, 2019

    cháu kiện ông nội, cháu bất hiếu, nguyễn phú trọng…

  2. tran anh huy October 18, 2019

    Dâng hết biển đảo của ta cho TQ để TQ bảo vệ đảng CSVN.tha hồ vơ vét sạch của cái tài sản của dân giàu có sung sướng như tiên, không kiện TQ,