Type to search

Bình Luận Thời Sự

BỊ LỢI DỤNG

VIETLIVE.TV Oct 18BỊ LỢI DỤNG

BỊ LỢI DỤNGĐỗ NgàKhi con người mang một lòng tham quá lớn cộng thêm một trí tuệ thiếu sáng suốt, thì chắc chắn một…

Posted by Van Nga Do on Tuesday, October 15, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Anlachanh Budda October 18, 2019

    Lạm dung quá nhiều lợi dụng

  2. bai viet hay !

  3. Yen Thanh October 18, 2019

    Dĩ nhiên là đảng CS luôn nhận thức rõ ràng cái sai lầm, cái ngu dốt của chính họ, nhưng chính vì cái quyền lợi riêng gắn liền với sự tồn vong trên con đường đã chọn của họ mà họ luôn tìm mọi kế sách, mọi sự thay đổi, đối phó từng bước để nhằm kéo dài tuổi thọ của đảng CS. Vì họ luôn đặt lợi ích của đảng đứng trên lợi ích của dân tộc, đất nước thì họ vẫn mãi ngụp lặn trong vũng lầy để chờ ngày nhân dân nhấn chìm đảng của họ theo dòng lịch sử mà thôi! Đó là cái giá của sự lựa chọn sai lầm, và cũng là đặc tính cố hữu của những kẻ không được giáo dục kỹ lưỡng về chữ Nhân, chữ Trí… Hi hi…!