Type to search

You Might also Like

5 Comments

 1. Hieu Tran October 11, 2019

  HI THANH TÂM
  TUYỆT VỜI VỚI LỜI BÌNH LUẬN OF THANH TÂM.
  THANKS EM.

 2. Quang Ngo October 11, 2019

  Hô hào này nọ xong để đấy, cái gì d ân cũng phải tự bò. Ngày xưa 20 năm tr hình như học địa lý có nhắc tới công nghiệp hoá r

 3. Thắng Võ October 11, 2019

  Bọn Cộng Sản hả… Chúng nó sống Trong sự Khinh bỉ.. chúng nó Chết trong sự vui vẻ của người dân…..

 4. Khanh Nguyen October 12, 2019

  bọn tư bản đế quốc công nhận là dân chủ thực sự nhưng vẫn còn kém thể chế chúng ta một dấu móc và một chữ.. i…….

 5. Khanh Nguyen October 12, 2019

  đứa nào bố láo bố toét bảo bọn ông ăn hại …… chuyện ấy xưa rồi bây giờ bọn ông ăn cắp ăn cướp rồi….. …..