Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

PHỨC TẠP

VIETLIVE.TV Oct 10PHỨC TẠP

PHỨC TẠPThảo luận về luật tố cáo, đại biểu (?) Ngô Tuấn Nghĩa chủ trương không nên tố cáo cán bộ về hưu, sẽ gây phức…

Posted by Từ Thức on Tuesday, October 8, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like