Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. nguyễn vũ October 9, 2019

    sư bây toàn là bọn tàn ô thảo khấu

  2. hung Cao viet October 9, 2019

    Phim Tài Liệu Tổng Hợp: Nỗi Đau mang tên Chất Độc Dioxin …Nguồn:Thiên Trinh…ủng hộ HK sao không ủng hộ…chống nhân quyền kiểu Dioxyn….

  3. Viet Hung Cao October 9, 2019

    Radio NVR: Nhà Báo Kim Âu cho rằng Phong Trào Xét Lại Hiệp Định Paris, là hoang tưởng, bày trò $$$…nguồn:Thiên trinh