Type to search

Bình Luận Thời Sự

Vẫn còn những kẻ ngu muội tự bịt tai bưng mắt tin theo truyền thông đảng

VIETLIVE.TV Oct 09Vẫn còn những kẻ ngu muội tự bịt tai bưng mắt tin theo truyền thông đảng

Việc anh giáo mạng tên Ngọc huy động fan và học trò của mình tấn công ứng dụng Arivisual chỉ vì ứng dụng này thời gian…

Posted by Đỗ Nam Trung on Sunday, October 6, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hung Nokia October 9, 2019

    Thầy giáo làm theo chỉ đạo , thế hệ sau của thầy sẽ là những người thụ động ,hành động và suy nghĩ đó sự điều khiển của kẻ khác giống thầy…

  2. Thuy Dinh Van October 9, 2019

    Lại óc lợn mà làm giáo viên thì xa hội này nó về đâu