Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Thiếu giải pháp chống ô nhiễm không khí: quan liêu hay kém chuyên môn?

VIETLIVE.TV Oct 09Thiếu giải pháp chống ô nhiễm không khí: quan liêu hay kém chuyên môn?
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/lack-measures-for-environment-protection-10062019125423.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:
Previous Article

You Might also Like

1 Comments

  1. Thao Tran thi October 9, 2019

    Biết nhưng kg biết làm sao cho hết ô nhiễm vì chưa học