Type to search

Bình Luận Thời Sự

BÀN VỀ TÍNH NHẤT QUÁN TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐCS

VIETLIVE.TV Oct 09



BÀN VỀ TÍNH NHẤT QUÁN TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐCS

BÀN VỀ TÍNH NHẤT QUÁN TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐCSĐỗ NgàTính nhất quán nghĩa là cả hệ thống cùng đi theo một hướng, không…

Posted by Van Nga DO on Monday, October 7, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Nguyen Trung Quoc October 9, 2019

    ĐẢNG CÀNG "NHẤT QUÁN" THÌ DÂN CÀNG "NHỨC – NHẤT HÁNG"