Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

TÂM TÌNH CÙNG DƯ LUẬN VIÊN!

VIETLIVE.TV Oct 08TÂM TÌNH CÙNG DƯ LUẬN VIÊN!

TÂM TÌNH CÙNG DLV! Mấy ngày ni tui bị các bạn DLV chửi bới quá trời. Các bạn lập hẳn 1 trang Du Kích gì gì đó và đưa…

Posted by Ngô Trường An on Thursday, October 3, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. vietmanhduong October 8, 2019

    Bọn này đau có tai,mắt và óc để mà nghe,thấy và hiểu điều gì đâu : Một loại dòi bọ …

  2. Nhi Do October 8, 2019

    Đảng đĩ chúng đang tăng cường dư heo viên nhiều lắm đấy nhưng cũng bănh 0 thôi dân khắp nơi đang kêu than

  3. Congsan Ancut October 9, 2019

    Dư Luận Viên à? Dư là thừa, giống như Ruột Thừa, dùng để Chứa CỨT, vậy thôi.