Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

MỘ XỨ  NGƯỜI VÀ MỘ XỨ TA

VIETLIVE.TV Oct 06MỘ XỨ  NGƯỜI VÀ MỘ XỨ TA
http://www.thesaigonposts.net/2019/10/mo-xu-nguoi-mo-xu-ta.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Lan Nguyen October 6, 2019

    Lãnh tụ các nước tự do chết vì dân vì nước. Còn CS thì khi chết thân thể tiêu tan, nhưng lòng tham luôn vĩnh cửu.

  2. Ut Nguyen October 7, 2019

    Bản chất bọn thổ phĩ cẩm quyền csvn là thích đc tung hô,sùng bái và ông Trọng cho Trần đại Quang yên nghĩ trong lăng tẫm là để khi ông Trọng chết cũng đc như vậy hoặc hơn thế nửa vì ông Trọng ngồi tới 2 ghế thì khi chết chắc cũng phải 2 lăng tẫm mới xứng,ok?