Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Trại giam Nam Hà từ chối thăm gặp tù nhân lương tâm mà không có lý do

VIETLIVE.TV Sep 20Trại giam Nam Hà từ chối thăm gặp tù nhân lương tâm mà không có lý do

Trại giam Nam Hà từ chối cho tôi vào thăm gặp bố tôi mà không có lý do

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:
Next Article

You Might also Like