Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Yen Thanh September 13, 2019

    Nhắc tới vụ khủng bố này, tự nhiên tôi ứa nước mắt!!! Song, điều đã làm cho tôi suốt đời ghi nhớ, cảm phục là hình ảnh các chiến sĩ cứu hoả của Hoa Kỳ lao vào biển lửa… Họ hy sinh nhiều quá!!! Họ dũng cảm gấp nhiều lần kẻ ôm bom tự sát. Họ có nhiều sự lựa chọn… nhưng, sự lựa chọn cuối cùng là không có sự lựa chọn gì cả, ngoài mệnh lệnh của trái tim, của lòng nhân ái.
    Có cái quyền lực nào xô đẩy họ không??? Có đấy! Đó là quyền lực của đức tin, của sự giáo dục thượng đẳng từ một quốc gia thượng đẳng, của biết bao tinh hoa thuộc về đạo lý con người…