Type to search

You Might also Like

4 Comments

 1. Thanh Bảo September 13, 2019

  Hoan ho hk diệt hết bon cs sau bo

 2. Nhật Minh September 13, 2019

  Gương mặt của Hoàng chi phong
  Thông qua mồm mép của thằng Luận viên
  Quân hàm thượng tá nhưng điên
  Người làm chính trị cần chi ngoại hình
  Chỉ cần cái Tâm cái tình
  Sống chết vì nước không thẹn lương tâm
  Không như một lũ viễn vông
  Chỉ biết cầm tiền bảo vệ Đảng thôi

 3. Botruongditmecongsan Caobo September 13, 2019

  Chúng ta yêu dân ta (!!!) hay cũng "yêu nước nồng nàn ?" như đảng cướp cộng thống nhất yêu nước của dân (?)để cướp nước của dân :' bán dâng biếu hết đất nước của dân cho bố hán cẩu tập nước lạ chúng ?

 4. Hai Hoang September 13, 2019

  Cho hoi Thanh Tam co bao nhieu bo ao dai vay .Mây tram cai