Type to search

Bình Luận Thời Sự

MỘT BÀI TOÁN MÀ ĐẢNG CSVN KHÔNG BAO GIỜ GIẢI NỔI

VIETLIVE.TV Sep 11MỘT BÀI TOÁN MÀ ĐẢNG CSVN KHÔNG BAO GIỜ GIẢI NỔI

MỘT BÀI TOÁN MÀ ĐCSVN KHÔNG BAO GIỜ GIẢI NỔIĐỗ NgàViệt Nam có vị trí gần Trung Quốc, điều đó không thể thay đổi….

Posted by Van Nga Do on Monday, September 9, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. B52Honolulu Nguyen September 11, 2019

    Có một con chó chết nằm trong lăng ba đình , xác đã thúi , thây đã mục , mà mỗi năm phải tiu tốn mấy NGHÌN TỈ . kêu dân nghèo tính dùm cho lũ lưu manh chó má 👉🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕

  2. TanThanhTrung Nguyen September 11, 2019

    Giọng đọc của người nữ xướng ngôn viên rất là ấn tượng, thâm thuý, nghe mà muốn độn thổ!