Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

“Sao đỏ” trong trường học sẽ hủy hoại nhân cách trẻ!

VIETLIVE.TV Sep 10“Sao đỏ” trong trường học sẽ hủy hoại nhân cách trẻ!
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sao-do-in-school-destroyed-personality-dt-09062019152348.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Phúc Nguyễn September 10, 2019

    Tôi đã hỏi khoảng mười em học sinh cấp một đều ra câu trả lời : Sợ và ghét sao đỏ cho nên tôi ghét ai đề xuất vụ này..còn nhỏ mà tập nắm quyền hống hách sự hiểu biết chưa hoàn thiên