Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Nguyễn Bá Thanh có công gì với dân Đà Nẵng mà được tạc tượng?

VIETLIVE.TV Sep 08Nguyễn Bá Thanh có công gì với dân Đà Nẵng mà được tạc tượng?

Nguyễn Bá Thanh có công gì với dân Đà Nẵng mà được tạc tượng?

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like