Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Trục lợi từ dân oan !

VIETLIVE.TV Aug 31Trục lợi từ dân oan !

Trục lợi từ dân oan ! Dù biết rằng " Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý" nhưng quyền sử…

Posted by Nguyễn Thùy Dương on Thursday, August 29, 2019

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like