Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Chống tin giả phải bằng tin thật, chống ngôn luận xấu bằng ngôn luận tốt

VIETLIVE.TV Aug 31Chống tin giả phải bằng tin thật, chống ngôn luận xấu bằng ngôn luận tốt

Chống fake news phải bằng true news, chống ngôn luận xấu bằng ngôn luận tốt

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. mydunglethi63 August 31, 2019

    Câu nói rất hay báo toàn tin tốt. Vậy nhà tù toàn là nhốt những người tốt